https://mobirise.com/

            Na tej stronie umieszczane są dokumenty, które można pobrać i wykorzystać w prowadzonych sprawach odwoławczych.

Proces legislacyjny nowej ustawy emerytalnej.

Projekt ustawy z 12.07.2016 r. Konsultacje - Rada Ministrów Konsultacje - Szefowie Służb Konsultacje - Ministerstwo Sprawiedliwości Konsultacje - ZUS Konsultacje - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Konsultacje - IPN Konsultacje - różne podmioty Opinia - ABW Opinia - IPN Opinia - IPN ("anonimowa") Opinia - KPRM Opinia - Ministerstwo Finansów Opinia - Ministerstwo Rodziny Opinia - Ministerstwo Skarbu Państwa Opinia - MSZ z 15.07.2016 r. Opinia - MSZ z 25.07.2016 r. Opinia - Ministerstwo Zdrowia Opinia - NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej Opinia - NSZZ Policjantów Opinia - kancelaria adwokacka dla NSZZ Policjantów Opinia - Porozumienie Zielonogórskie Opinia - Rządowe Centrum Legislacji Opinia - Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Opinia - Służba Wywiadu Wojskowego Opinia - Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Opinia - Ministerstwo Sprawiedliwości Opinia 25.07.2016 r. - prof. Chmaj Opinia 25.11.2016 r. - prof. Chmaj Opinia - Związek Rzemiosła Polskiego Opinia - ZUS Opinia - kancelaria adwokacka dla NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej Opinia - kancelaria prawna dla NSZZ Policjantów woj. dolnopśląskiego Odstąpienie od konsultacji prawnych Przekazanie Projektu do Stałego Komitetu Rady Ministrów Projekt ustawy z 24.11.2016 r. Stenogram sejmowy z 2.12.2016 r. Opinia - Komisja d/s Służb Specjalnych Opinia - Sąd Najwyższy Opinia - Helsińska Fundacja Praw Człowieka Opinia - Forum Związków Zawodowych Stenogram komisji sejmowych z 13.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji z 14.12.2016 r. Stenogram sejmowy z 16.12.2016 r. Petycja do komisji senackiej Opinia - Biuro Legislacyjne Senatu Stenogram senacki z 20.12.2016 r. Informacja o ustawie (Kancelaria Prezydenta) Ustawa - Dziennik Ustaw

Dokumenty przydatne do odwołania.

Kodeks Postępowania Administracyjnego Kodeks Postępowania Cywilnego Postępowanie przed Sądem Administracyjnym Ustawa o Policji Ustawa o UOP Ustawa o IPN Weto Lecha Wałęsy z 1993 roku Wypowiedź J. Zielińskiego z kwietnia 2009 r. Wyrok TK do sprawy K 6/09 Uzasadnienie wyroku TK do sprawy K 6/09 Decyzja ETPC z 2013 roku Decyzja ETPC z 2013 roku dla leniwych (.zip)
Projekt ustawy o podaniu do wiadomości publicznej... Projekt Jakiego Opinia Sądu Najwyższego o projekcie Jakiego Świadczenia ZER - odpowiedź na pismo FSSM RP Odmowa udostępnienia danych przez ZER Wysokość świadczeń ZER Wysokość świadczeń ZER - pismo FSSMRP Wysokość świadczeń ZER - informacja publiczna Praca operacyjna SB Komisje Weryfikacyjne Opinia prof. Widackiego o Instrukcji CKK Rozporządzenie RM dot. właściwości ZER-u Rozporządzenie RM dot. postępowania przed ZER-em Ustawa o zmianie Ustawy o FUS Opinia prof. Chmaja o ustawie "wojskowej" Analiza art. 8a Opinia dot. posiedzenia w Sali Kolumnowej Opinia dot. pojęcia "totalitaryzm" Opinia dot. możliwości zaskarżenia Decyzji ZER-u Wykaz kancelarii adwokackich Kancelarie rekomendowane przez ZBF SOP Oferta kancelarii Damiana SUCHOLEWSKIEGO Oferta kancelarii Jarosława KACZYŃSKIEGO Oferta kancelarii GĄSIOROWSKA/METELSKA Oferta kancelarii Błażeja SARZALSKIEGO Wniosek do IPN-u o sprawdzenie danych osobowych Wniosek do IPN-u o wydanie kopii dokumentów Wyroki TK korzystne dla emerytów wojskowych Uzasadnienie wyroku IV U 1470/12 SO w Częstochowie Wniosek RPO dot. naliczania emerytur ZUS Wyrok TK dot. naliczania emerytur z FUS Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez Sąd Najwyższy Prof. M. GERSDORF - "Sędzia a Konstytucja" Struktury SB Dezubekizacja po niemiecku Apel środowisk wojskowych do Prezydenta Przewodnik ETPC O skardze do ETPC Postępowanie cywilne - poradnik Postępowanie administracyjne - poradnik Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wnioski do MSWiA oraz NSA, dot. art. 8a (.zip) Stenogram sejmowy z 24.05.2017 r. Wniosek o przywrócenie terminu Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych Oświadczenie majątkowe Odwołanie -wzór 1 Odwołanie - wzór 2 Odwołanie - wzór 3 Wzory odwołań FSSM RP (.zip) Odwołanie od Decyzji WBE (wojskowe) Wniosek dowodowy 1 Wniosek dowodowy 2 Wniosek o uzasadnienie orzeczenia Wniosek o wgląd do akt Wniosek o sporządzenie kopii akt Wniosek o zapis elektroniczny rozprawy Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego Apelacja Uzupełnienie sprawy Pełnomocnictwo dla osoby najbliższej

Procedura odwoławcza (dotyczy ustawy emerytalnej z 2009 roku).
Ważne! Niektóre dane z tych dokumentów mogą być już nieaktualne.